avana LLC

Privredni savjet
je stalno tijelo koje ima savjetodavnu funkciju u cilju jačanja privredno-javnog dijaloga, daje prijedloge i inicijative za poboljšanje konkurentnosti privrednih subjekata, prati pitanja vezana za privredu te donosi preporuke i pokreće inicijative koje unaprjeđuju ekonomski razvoj.