avana LLC

PRAĆENJE STATUSA PREDMETA
Informacije o statusu predmeta,odnosno u kojoj je fazi rješavanje podneseni zahtjev, može se dobiti u kancelariji za dozvole broj 42, svakim radnim danom od 7,30-16,00 sati, putem telefona broj (+387) 032/465-831, ili slanjem upita na adresu elektronske pošte meliha.sahbaz@maglaj.ba
Na poslate upite odgovorit ćemo u najkraćem mogućem vremenskom roku.