avana LLC

Informacije o uslovima i troškovima komunalnih priključaka

Sve informacije vezane za uslove i troškove komunalnih priključaka možete dobiti u Općini Maglaj ili direktno kod davalaca usluga.

Cijene usluga i uslovi priključka